کارمندان با تجربه سازمان را حفظ و آنها را به فناوری‌های مدرن مجهز کنید

کارمندان-با-تجربه-سازمان-را-حفظ-و-آنها-را-به-فناوری‌های-مدرن-مجهز-کنید

تاکید بر سادگی و تجربه کاربری روان در نرم افزارهای مدیریتی مدرن به دلیل یک نتیجه حساس و بسیار مهم است که آن را با یک مثال برای شما توضیح می‌دهیم؛ شما در سازمان یک نیروی کاری قدیمی، با تجربه و تاثیر گذار دارید و می‌خواهید حوزه کاری او را سیستماتیک کنید، بسیاری از نرم افزارهای موجود به حدی پیچیده هستند و جزییات غیر ضروری دارند که کار کردن با آنها به تنهایی نیاز به دانش مجزا دارد که سازمان‌ها را دچار چالش با نیروی انسانی با تجربه خود می‌کند. در صورتی که یک نرم افزار هوشمند با محیط کاری ‌عمدتا خودکار و رابط و تجربه کاربری ساده و روان، می‌تواند جلوی خروج بخش مهمی از نیروی‌های کهنه‌کار و ارزشمند صنایع را از محیط کار مدرن آینده بگیرد. در مقابل اما وجه بسیار مثبت این اتفاق آن است که وقتی نیروهای باتجربه به فناوری‌های روز مجهز شوند و آن را به درستی درک کنند میزان تاثیرگذاری آنها در سازمان‌هایشان بسیار بالاتر خواهد رفت. از طرفی هم می‌دانیم که تجربه یک نیروی کهنه‌کار در مقایسه با دانش نرم‌افزاری یک تازه کار برای سازمان‌ها از اهمیت بالاتری برخوردار است. اگر بخواهیم یکی از مهمترین دستاوردهای وبسان در دو دهه تجربه‌ی کار نرم افزاری در دل صنعت را نام ببریم؛ فهم اهمیت همین موضوع بوده که سالها برای پیدا کردن راه حل آن تلاش کرده‌ایم و امروز به راهکارهای مناسبی رسیده‌ایم تا با خودکارسازی و ساده سازی بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایشان نیروی کار تنها با واکنش‌‌های دقیق در زمان و مکان مناسب، اثر مثبت و کافی در حرکت رو به جلوی سازمان به سمت اهداف بزرگتر خواهند داشت. ا

با کارشناسان با تجربه ما گفتگو کنید

مشکلی را با آنها مطرح کنید، از راهکارها شگفت زده خواهید شد.
بیایید گفتگو کنیم