آیا شما برای کارمندانتان کار می‌کنند یا کارمندانتان برای شما؟

آیا-شما-برای-کارمندانتان-کار-می‌کنند-یا-کارمندانتان-برای-شما

بعد از سالها همکاری نزدیک با مدیران صنعتی و کارآفرینان می‌توانیم گواهی بدهیم که بسیاری از آنها به جای تسلط بر سازمان خود، اسیر آن هستند و به جای استفاده از استعداد و توانایی‌های خود برای کشف فرصت‌های جدید و برنامه‌ ریزی برای رسیدن به اهداف بزرگتر، بیشتر از همه‌ی پرسنل زیر شدیدترین فشارها قرار می‌گیرند و اگر در همه‌جا حضور نداشته باشند کارها به خوبی پیش نخواهد رفت. مثالی طنزآمیز هست که می‌گوید: خیلی از کارآفرینان آرزو داشتند دو یا چند قلو به دنیا می‌آمدند تا چند کپی مثل خودشان را در بخش‌های مختلف مجموعه‌شان داشتند. 
امروز براساس تکنولوژی که وبسان در اختیار مدیران قرار می‌دهد چیزی شبیه به این آرزو، امکان برآورده شدن را دارد. شما می‌توانید نسخه‌های مختلفی از خودتان را به عنوان ناظر در هر بخش و مکان از سازمان خود قرار دهید و تمام چارچوب‌ها، توقعات، خطوط قرمز، قوانین و دستورالعمل‌ها را تعیین کنید تا وبسان به مانند خودتان، هوشمند و تمام وقت بر روی آن نظارت کند و به طور مرتب به شما گزارش ‌بدهد، وبسان برای مدیران فراتر از مسایل مالی، به طور شخصی بیشترین دستاورد روحی و روانی را به همراه دارد، بزرگان مدیریت و تجارت نیز در کنار استعدادهای خارق‌العاده خود، ابزارهای مناسب را نیز برای به موفقیت رساندن این همه ابرشرکت خود دارند. 

با کارشناسان با تجربه ما گفتگو کنید

مشکلی را با آنها مطرح کنید، از راهکارها شگفت زده خواهید شد.
بیایید گفتگو کنیم